Ekspertiz / Ürün Analizi Hizmetleri

Ekspertiz / Ürün Analizi Hizmetleri

Ürün, Sektör ve Pazar Analizleri danışmanlığı, yeni bir ürün/hizmet üretmek, yeni bir pazara/sektöre girmek, mevcut bir ürün/hizmeti geliştirmek ya da mevcut pazarda/sektörde bir geliştirme yapmak amacıyla, masa başı ya da sahada araştırma, inceleme, gözlem, veri toplama, doküman elde etme, analiz, planlama, strateji geliştirme vb. çalışmaları kapsar.

Bugüne kadar yürüttüğümüz Ürün, Sektör ve Pazar Analizleri  danışmanlık çalışmaları, aşağıda belirtilen analizler kapsamında gerçekleştirilmiştir:

  • Sektör ve Pazar Analizi (iç Pazar ve dış Pazar)
  • Ürün Analizi (mevcut ürün ve yeni ürün)
  • Hizmet Analizi (mevcut hizmet ve yeni hizmet)
  • Hedef Kitle Analizi
  • Rakip Analizi
  • Mevzuat Takibi
  • Trend Analizi (Piyasa Raporları ve Göstergeler, Ekonomi Raporları vd.)
  • Pazara Giriş, Tutunma ve Genişleme Stratejileri